VOD

Search form

שטח חדש

תכנית מגזין טלוויזיוני לצעירים. בכל פרק יוסף ורותם מראיינים מאמין או מאמינה שהגיעו לתכנית בעקבות תגובתם בפייסבוק לשאלות הקשורות לנושא הפרק של התכנית

ומארחים אמן המציג את אמנותו.

 

חדשים
הנצפים ביותר