CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
9 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
VOD > ראיון עם דוד בלחסן על דמותו של ישוע
לחץ אם אהבת
צפיות 251

מי הוא ישוע? | שיחה עם ההיסטוריון (אתאיסט) דוד בלחסן

ההרצאה שתשנה לכם את הפרספקטיבה !!!
הרצאה מפי ההיסטוריון האתאיסט דוד בלחסן אודות ישוע (ישו) מנצרת.
בדיון זה נשאלות שאלות נפוצות הנוגעות לאותו האיש. להלן רשימת השאלות בתוספת מראי מקום:
0:24 - 3:36     | מי היה ישוע?
3:36 - 6:20     | האם ישוע היה קיים באמת?
6:20 - 11:13   | האם ישוע לימד בעברית?
11:13 - 15:41 | האם המסר של ישוע היה ליהודים או לגויים?
15:41 - 26:51 | מי הוא יהודי?
26:51 - 28:00 | יהודי שמאמין בישוע, הוא יהודי?
28:00 - 39:23 | מדוע צלבו את ישוע?

המחשבות שלך יופיעו תחת השם “אנונימי” אם לא תזין שם
לכתובת זו נשלח לך הודעה כאשר תקבל תגובות. לא נשתף אותה עם אף גוף שלישי
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
4 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
תכניות נוספות
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
9 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
VOD > ביתי וביתך - ירון ירחמיאל צ'רניאק
לחץ אם אהבת
צפיות 100
המחשבות שלך יופיעו תחת השם “אנונימי” אם לא תזין שם
לכתובת זו נשלח לך הודעה כאשר תקבל תגובות. לא נשתף אותה עם אף גוף שלישי
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
4 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
תכניות נוספות
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
9 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
VOD > לברוח - אלי חייטוב
לחץ אם אהבת
צפיות 59
המחשבות שלך יופיעו תחת השם “אנונימי” אם לא תזין שם
לכתובת זו נשלח לך הודעה כאשר תקבל תגובות. לא נשתף אותה עם אף גוף שלישי
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
4 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
תכניות נוספות
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
9 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
VOD > אני רץ - שילה בן-הוד
לחץ אם אהבת
צפיות 74
המחשבות שלך יופיעו תחת השם “אנונימי” אם לא תזין שם
לכתובת זו נשלח לך הודעה כאשר תקבל תגובות. לא נשתף אותה עם אף גוף שלישי
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
4 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
תכניות נוספות
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
9 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
VOD > בתחנת רכבת – שי סול חבר
לחץ אם אהבת
צפיות 26
המחשבות שלך יופיעו תחת השם “אנונימי” אם לא תזין שם
לכתובת זו נשלח לך הודעה כאשר תקבל תגובות. לא נשתף אותה עם אף גוף שלישי
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
4 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
תכניות נוספות
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
9 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
VOD > ידיד נפש - בירגיטה וכסלר
לחץ אם אהבת
צפיות 51
המחשבות שלך יופיעו תחת השם “אנונימי” אם לא תזין שם
לכתובת זו נשלח לך הודעה כאשר תקבל תגובות. לא נשתף אותה עם אף גוף שלישי
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
4 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
תכניות נוספות
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
9 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
VOD > אחזתיו - בירגיטה וכסלר
לחץ אם אהבת
צפיות 73
המחשבות שלך יופיעו תחת השם “אנונימי” אם לא תזין שם
לכתובת זו נשלח לך הודעה כאשר תקבל תגובות. לא נשתף אותה עם אף גוף שלישי
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
4 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
תכניות נוספות
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
9 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
VOD > עדותו של נועם
לחץ אם אהבת
צפיות 28
המחשבות שלך יופיעו תחת השם “אנונימי” אם לא תזין שם
לכתובת זו נשלח לך הודעה כאשר תקבל תגובות. לא נשתף אותה עם אף גוף שלישי
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
4 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
תכניות נוספות
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
9 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
VOD > עדותה של אסיל שומר
לחץ אם אהבת
צפיות 30
המחשבות שלך יופיעו תחת השם “אנונימי” אם לא תזין שם
לכתובת זו נשלח לך הודעה כאשר תקבל תגובות. לא נשתף אותה עם אף גוף שלישי
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
4 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
תכניות נוספות

Pages