מה מייחד את הברית החדשה?

29.08.2018

עבור המאמינים בישוע, הן היהודים המשיחיים, והן עבור הנוצרים, כתבי הקודש מורכבים משני חלקים: החלק הראשון הוא התנ"ך, והחלק השני הוא הברית החדשה. הצורך בברית נוספת, על-פי היהודים המשיחיים והנוצרים, נבע מכך שבני האדם לא עמדו בתנאי הברית המקורית עם אלוהים. חיזוק לתפישה זו מוצאים המאמינים הנ"ל בספר ירמיהו (פרק ל"א): "הנה ימים באים… וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה", כשחלקו השני של פסוק זה מבהיר את ההמשכיות בין הבריתות: "לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים".

 

החיבורים המרכיבים את ספר הברית החדשה

הברית החדשה מורכבת מהספרים הבאים:

 

א. הבשורה על פי מתי

ב. הבשורה על פי מרקוס

ג. הבשורה על פי לוקס

ד. הבשורה על פי יוחנן

 

ארבעת ספרים אלה הם החלק העיקרי בברית החדשה והם מתארים את חייו של ישוע ואת מותו. מי שמתאר זאת הם תלמידיו של ישוע (מתי ויוחנן) והתלמידים של תלמידיו (מרקוס ולוקאס), ובהתאם הספרים מובעים מזווית אישית של מי שהכירו מקרוב את ישוע - שהוא גם התשובה המקובלת אצל המאמינים בישוע לשאלה מי הוא המשיח.

 

ה. מעשי השליחים - ספר המתאר את פועלם של 12 השליחים, כלומר אלה שהיו התלמידים הקרובים ביותר של ישוע. השליחים הם אלה שהחלו להפיץ את הבשורה שהביא ישוע, ומאחר שהאימפריה הרומית ששלטה בארץ באותם ימים לא אהבה את מעשי אותה קהילה משיחית, הרי שכל תלמידיו של ישוע, שילמו מחיר כבד כולל בחייהם.

 

ו. איגרות פאולוס(שאול התריסי) - איגרות ששלח פאולוס אל הקהילות המשיחיות שהחלו להיווצר. באיגרות אלה ניתן לראות את התפתחות האמונה המשיחית בדור שלאחר ישוע, בתקופה שאמונה זו הייתה נרדפת. פאולוס המליץ למאמינים לקבל את מרותו של השלטון החילוני ולא להתקומם. כדאי לדעת כי בספרי הברית החדשה ישנן 13 איגרות אשר מיוחסות לשאול התריסי, כשהחוקרים מסכימים כי 7 מהן אכן נכתבו על-ידיו (וה-6 האחרות נחלקות לשתי קבוצות, אלה שהחוקרים מסכימים כי שאול לא כתב אותן ואלה שלגביהן ישנה מחלוקת).

ז. האיגרות הכלליות - אגרות הכוללות שלל מסרים ושנכתבו על-ידי שמעון כיפא, יעקב, יוחנן ויהודה.

ח. חזון יוחנן - ספר המתאר את אשר עתיד להתרחש באחרית הימים

 

הדמויות הבולטות בספרי הבשורה

המשיחיים מאמינים כי ישוע הוא בנו של האלוהים, שנשלח אל המין האנושי כדי לגאול את האנושות. ישוע למעשה הקריב את עצמו כדי להחזיר את המין האנושי אל אלוהים ובכך אל דרך הישר. בספרי הבשורה מתוארות כאמור בהרחבה קורות חייו של ישוע, שפעל בזמנים של משבר חמור מאוד ביהודה (הן חברתי והן פוליטי), וכן מותו, תקומתו ועלייתו לימין האלוהים. בהקשר זה כדאי לציין כי המשיחיים מאמינים כי בבוא העת ישוע יחזור לעולם הזה כפי שעזב – בענני השמיים(על-פי הנבואה שבספר דניאל) ובהתאם כשהם שרים שירי הלל, ישוע הוא הדמות הבולטת בהם.

דמות בולטת נוספת בספרי הבשורה, שהם כאמור החלק העיקרי של הברית החדשה, היא יוחנן המטביל. יוחנן פעל בתקופתו של ישוע במדבר יהודה ובאזור יריחו, ובעיקר שכנע יהודים לטבול בירדן על-מנת להיטהר מחטאיהם. יוחנן הוא זה שגם הטביל את ישוע, וזיהה אותו כמשיח.

 

מהי הבשורה של ישוע?

תפישת העולם של ישוע התבססה על היהדות אבל בה בעת חוללה בה שינוי דרמטי. בפרט הדגיש ישוע את הכוונה כחשובה יותר מהמעשה עצמו. הנאום המפורסם ביותר של ישוע הוא הדרשה על ההר, שבה הוא הראה לנו כי איננו יכולים לעמוד בחוקי התורה ושיש לנו צורך במושיע שיצדיק אותנו לפני אלוהים ללא תלות במעשינו. האמונה בישוע, משחררת אותנו מהתלות במעשינו כנסיונות ריצוי לפני אלוהים, ומביאה אותנו למעשי התורה הנובעים מתוך האמונה.

 

הברית החדשה בתנ"ך

כאמור מבחינת היהדות המשיחית, הברית החדשה היא למעשה ההמשך של התנ"ך, וגם פשוט ברית חדשה שכרת אלוהים עם העם היהודי אחרי שהברית הראשונה הופרה. בנבואתו של ירמיהו אשר מופיעה בפרק ל"א בספר התנ"ך שנושא את שמו, מודגשת הסליחה של אלוהים על הפרת הברית: "נאום ה' כי אסלח לעוונם, ולחטאתם לא אזכור עוד" (פסוק ל"ג).
בנוסף מציין ירמיהו, שפעל בימי בית המקדש הראשון וליתר דיוק בסופה של תקופה זו, שלאחר כינונה של אותה ברית חדשה, כולם ידעו מיהו אלוהים: "ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואת אחיו לאמור דעו את ה', כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם".

חלק נוסף בנבואה שביקשה למעשה את הברית המחודשת עם העם היהודי מציין כי "נאום ה' נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה" - כלומר בניגוד לברית המקורית שנכרתה לאחר שאלוהים הוציא את עם ישראל ממצרים, ואשר כוללת את לוחות הברית ואת עשרת הדברות, בברית החדשה לא יהיה אלמנט פיזי אלא היא תיכתב בכל לב ולב.

למעשה כדאי לזכור שבתנ"ך הופיעו מספר בריתות - זו שאלוהים כרת עם אדם וחווה (והם הפרו אותה באוכלם מעץ הדעת), זו של אלוהים עם נח, זו עם אברהם (ברית בין הבתרים) ויש עוד, כך שגם ברית נוספת, חדשה, היא דבר טבעי שמוזכר לא רק אצל ירמיהו אלא גם אצל ישעיהו (למשל בפרק נ"ט פסוק כ"א).

שתף:
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
2 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.