במה מאמינים יהודים משיחיים?

15.04.2019

שורשי האמונה של היהדות המשיחית

 

לכאורה קיים קונפליקט מובנה בין האמונה ביהדות לבין האמונה כי ישוע הוא משיח ואפילו בנו של אלוהים. בפועל לא מדובר בסתירה שהרי כל מי שהוא צאצא של אברהם אבינו ושני האבות הנוספים, יצחק ויעקב, הוא נחשב באופן אוטומטי ליהודי, והיהדות היא רכיב משמעותי בזהות שלו.

 

עוד כדאי לזכור שהאמונה במשיח היא חלק בלתי נפרד מהיהדות, וגם אישים בולטים כמו הרמב"ם מציינים אותה כנדבך מרכזי (אחד משלושה עשר היסודות העיקריים באמונה היהודית). בהתאם משיחיים יכולים להיות יהודים. המשיחיות היא בחירה של כל יהודי ובהקשר זה כדאי לזכור שלאחר הצליבה ותקומת המשיח מן המתים, במשך חודשים רבים, האמונה הייתה אך ורק בקרב היהודים, רק לאחר ששמעון כיפא, ראה חזון בוא אלוהים אמר לו שהוא טיהר את הגויים, והדרך אליו פתוחה עבורה, הבשורה על המשיח הופצה גם בקרב העמים האחרים – הגויים.  הן היהודים והן הגויים הבינו את הסוד של הכתובים כי ישוע המשיח הוא אלוהים, היהודים המאמינים שמרו את המסורת כחלק מזהותם ותרבותם, שהרי לתוך העם היהודי הם נולדו, ואילו הגויים, נשאר בתרבותם כל עם והשתייכותו לתרבות האתנית שלו.

 

הברית החדשה כהמשך ישיר של התנ"ך

 

הברית החדשה מעוררת רגשות מורכבים ומעורבים בקרב יהודים רבים. למרבה הצער חלק בלתי מבוטל מאותם אנשים שיוצאים בלהט כנגד חיבורי הברית החדשה כלל לא קראו אותם (בעוד משיחיים כמובן התעמקו בה). כדאי לדעת שראשית, ישנם בספרי הבשורות, האיגרות, האיגרות הנוספות וחזון יוחנן זיקה מובהקת ליהדות. כך למשל בספר לוקס פרק א' תמצאו את הפסוק "ויהי ביום השמיני ויבואו למול את הילד", ואילו בספר יוחנן פרק י' מופיע המשפט "ויהי חג חנוכת הבית בירושלים וסתיו היה ויתהלך ישוע במקדש באולם של שלמה".

 

שנית, גם בתנ"ך ניתן למצוא הצהרת כוונות ברורה לגבי הצורך בברית חדשה: "הנה ימים באים נאום ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה" (ירמיהו פרק ל"א). עפ"י פרק זה ברית זו מוגדרת במפורש כ"לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים", והצורך בה נוצר בגלל שבני ישראל הפרו את הברית הראשונה. בהמשך אותו פרק מופיע הפסוק "נאום ה' כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד".

 

פריט מידע שלישי חשוב בהקשר זה הוא שבתקופה שבה נכתבו הספרים אשר מרכיבים את הברית החדשה יהודים וגויים התבחרו ביחד סביב האמונה בישוע המשיח, ועל כן לא יכלה להיות אנטישמיות. רק לאחר מאות שנים, הנצרות נוסדה ואיתה האנטישמיות, אשר נבעה מבורות וחוסר הבנת הכתובים – התנ"ך והברית החדשה. דגש נוסף הוא ההוכחות הרבות לכך שהדברים שכתובים בספרים הם אמת מוכחת.

 

היחס למצוות

 

היחס למצוות הוא מאפיין ייחודי מובהק של יהודים משיחיים: ישנם מי שמקיימים את כל המצוות המופיעות בתנ"ך וישנם גם כאלה שמקיימים "רק" חלק מהמצוות. אך כל יהודי משיחי חי את מצוות המוסר של התורה. בהקשר זה חשוב שרוב בני האדם שמגדירים את עצמם כיהודים לא מקפידים על קיום מלוא תרי"ג המצוות, ועוד כדאי לדעת שגם בתנ"ך עצמו ניתן למצוא שינויים לגבי דרך קיום מצוות מסוימות.

 

אחרית הימים על-פי היהדות המשיחית

 

מרכיב חשוב אחר בתפישת העולם של יהודים משיחיים הוא האמונה באחרית הימים. בהקשר זה צצה ועולה השאלה מתי המשיח יבוא - שאלה שבאופן טבעי אין לה תשובה ודאית מבחינת מועד אבל כן יש לה תשובה ודאית מבחינת התרחשותה: מאחר שכל נבואותיו של ישוע אכן התממשו, מאמינים יהודים משיחיים כי גם הבטחתו לתלמידיו כי עוד ישוב לעולם לאחר צליבתו תקומו מן המתים ועלייתו לשמיים, תתקיים כפי שהבטיח. לאחר מכן תבוא הגאולה המושלמת ובני האדם יזכו לחיים הראויים להם.

שתף:
CAPTCHA
מה תוצאת התרגיל?
20 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.