מיהו משיח בן דוד? כיצד נדע מתי יבוא המשיח והאם הוא כבר כאן?

מיהו משיח בן דוד? כיצד נדע מתי יבוא המשיח והאם הוא כבר כאן?
27.12.2017

רעיון ביאת המשיח - אדם שיגיע לעולם, יוביל את המין האנושי כולו לגאולה המיוחלת ולמעשה יממש את חזון אחרית הימים - משותף לכל הדתות. ביהדות מקובלת האמונה בשני משיחים: משיח בן יוסף, שאחראי על הפן המעשי של הגאולה, ומיד לאחריו יגיע משיח בן דוד שיבטיח שלמות רוחנית.

 

מדוע נדרשים גם משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד?

 

ההופעה הראשונה של רעיון המשיח בתנ"ך היא בספר שמואל: "ויאמר לאנשיו חלילה לי מה' אם אעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח ה' לשלוח ידי בו כי משיח ה' הוא" (דוד, בהתייחסו לשאול שרדף אחריו). במובן זה מלכי ישראל של תקופת התנ"ך הינם משיחים בזכות כוחם ולנוכח הישועות שהעניקו לעם ישראל - שאול למשל שחרר את עם ישראל מהשעבוד לפלישתים ויצר צבא מאורגן וחזק, ועל כן הוא נתפש כארכיטיפ של משיח בן יוסף. דוגמה אחרת למשיח בן יוסף הוא בנימין זאב הרצל - עפ"י ההספד של הרב קוק לחוזה מדינת היהודים גם הרצל הוא סוג של משיח בזכות תרומתו האדירה לחידוש הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. לעומת זאת משיח בן דוד טרם הגיע לעולם.

 

ההבחנה העיקרית בין משיח בן יוסף לבין משיח בן דוד היא כאמור על סמך תפקידם: הראשון מכין את הקרקע לגאולה ואחראי על הפן הפרקטי, ואילו השני משלים את מהלכיו של הראשון ומביא גאולה שלמה כולל בפן הרוחני. הבחנה נוספת בין שני סוגי המשיחים היא שמשיח בן יוסף פועל במסגרת היהדות ולמען עם ישראל, ואילו בן דוד הינו משיח אוניברסלי שיביא גאולה לעולם כולו כך שכל בני האדם ללא הבדל דת או כל הבדל אחר ייהנו מהמימוש של חזון אחרית הימים. למעשה המשיח שיהיה נצר לדוד המלך (ועל כן השם בן דוד, בניגוד ל"בן יוסף" שהוא מצאצאיו של יוסף) יאחד את האנושות לכדי משפחה אחת גדולה.

 

סימנים לבואו של המשיח

 

אחת השאלות שכולנו אוהבים לשאול היא מתי המשיח יבוא, שהרי אין מי שלא מייחל לגאולה ולחיים טובים יותר על פני כדור הארץ לכל שוכניו (אגב, עפ"י חזונו של הרב קוק, באחרית הימים ולאחר בואו של משיח בני האדם יחדלו מלאכול בעלי חיים, כך שגם מצבם ישתפר). בכל מקרה, אין תשובה ודאית לשאלה מתי יגיע המשיח, אולם האמונה גורסת כי משיח בן דוד ייוולד בתשעה באב.

 

באופן כללי ישנו חיבור הדוק בין חורבן למשיח, ולמעשה דווקא זמנים קשים במיוחד הם אינדיקציה לכך שקרב מועד הגעתו של המשיח - פורענות שמתרחשת על עם ישראל למשל היא עדות לכך, וגם רמה מוסרית ורוחנית ירודה במיוחד בקרב היהודים הינה מצב שקודם לבואו של המשיח ולאחרית הימים שבה כולם נצמדים לטוב ולא סרים מדרך הישר.

 

המשיח כבר כאן

 

עפ"י האמונה של היהודים המשיחיים, המשיח כבר הגיע אל בני האדם והציג בפניהם את דרך הישר. הכוונה היא כמובן לישוע, שהיהדות המשיחית רואה בו גם את בנו של אלוהים וגם משיח. ובעצם הופעתו לפני כאלפיים שנה הם מאמינים כי עליהם להתנהל בהתאם לערכיו ולפעול להפצת הבשורה אודות המשיח.

 

חשוב לציין כי גם בתנ"ך (ספר ירמיהו פרק ל"א) מופיעה נבואה לגבי "הברית החדשה" שיכונן אלוהים עם בני האדם לנוכח כישלון הברית הישנה, ועל כן מאמינים יהודים משיחיים כי ספרי הברית החדשה, המתארים את חייו של ישוע ומפרטים את תורתו, הינם גם כן ספרי קודש.

שתף: